Bảo hành bảo dưỡng

Máy lọc nước R.O VINAEXIM đã được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tập đoàn Đài Loan giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm quốc gia công nhận về chất lượng.


Nên bảo dưỡng máy lọc nước RO định kỳ hay không?

Hiện nay thì máy lọc nước RO ngày càng quan trọng hơn khi môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải.