Bính áp chứa nước

Bính áp chứa nước
Bình tích áp
Bính áp chứa nước
Bình tích áp

Mã sản phẩm:

600.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng:

Mô tả sản phẩm:

Dự trữ nước lọc đến 10 lít

Mua Ngay

Dự trữ nước lọc đến 10 lít
Dự trữ nước lọc đến 10 lít
Nhập khẩu 100%